Yritys

Hailuodon Vesihuolto Oy

Hailuodon Vesihuolto Oy on Hailuodon kunnan omistama yhtiö, joka vastaa kunnan alueen vesihuollosta.

Osakeyhtiö toimii osakeyhtiölain ja yhtiöjärjetyksen mukaan ja tämä asettaa reunaehdot myös kunnan omistaman osakeyhtiön toiminnalle.

Kunnan tytäryhteisöihin kohdistuva ohjaus ja valvonta perustuu kunnan määräämisvaltaan yhteisössä. Tämä pohjautuu omistajuuteen ja sitouttaminen konserniin tapahtuu konserniohjeen kautta. Konserniohjeessa on määritelty, että kunnanvaltuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteet, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Konserniohjeessa on myös kirjaukset tytäryhteisön raportointivelvollisuudesta konsernijohdolle.

Hailuodon Vesihuolto Oy:llä on oma hallitus, joka määrittelee yhtiön taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet perustuen konserniohjeen mukaiseen ohjaukseen. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka toteuttaa operatiivisen toiminnan hallituksen päätösten pohjalta.

Yhteystiedot

Hailuodon Vesihuolto Oy
Jouni Marjaniemi
Luovontie 176
90480 Hailuoto
Päivystys: 0400 683 105
vesihuolto@hailuoto.fi

Laskutusasiat

Tilipalvelu Nissilä Ay
Viinikantie 59
90480 Hailuoto
p.040 7485339
hailuodon.vesihuolto@gmail.com

Organisaatio

Hailuodon kunta

Yhtiökokousedustajat

Markku Maikkola
Mikko Iljana
Pirkko Rantasuo

Kunnanjohtaja

Aki Heiskanen

Kunnan edustajat vesihuollon kokouksissa

Sauli Pramila
Maarit Alikoski

Hailuodon Vesihuolto Oy

Hallitus

Varsinaiset jäsenet

Sanna Sipilä, pj.
Paavo Sipola, vpj.
Matti Hautanen
Leena Luoma-aho
Ossi Suomela

Varajäsenet

Leo Sauvola
Raija Tuhkanen

Ota yhteyttä

Palaute ja yhteydenotot suoraan organisaatiollemme

Voit antaa palautetta vesihuollon toiminnasta ja ottaa yhteyttä organisaatioomme vesihuoltoasioiden tiimoilta tämän palautepostin kautta.
Anna palautetta vesihuollolle.