Hailuodon Vesihuolto Oy

Hailuodon Vesihuolto Oy

Hailuodon Vesihuolto Oy on Hailuodon kunnan omistama yhtiö, joka vastaa kunnan alueen vesihuollosta.

Osakeyhtiö toimii osakeyhtiölain ja yhtiöjärjetyksen mukaan ja tämä asettaa reunaehdot myös kunnan omistaman osakeyhtiön toiminnalle.

Kunnan tytäryhteisöihin kohdistuva ohjaus ja valvonta perustuu kunnan määräämisvaltaan yhteisössä. Tämä pohjautuu omistajuuteen ja sitouttaminen konserniin tapahtuu konserniohjeen kautta. Konserniohjeessa on määritelty, että kunnanvaltuusto asettaa talousarviossa tytäryhteisöille toiminnan ja talouden tavoitteet, jotka on johdettu kuntastrategiasta ja siihen liittyvästä omistajapolitiikasta sekä yhteisön liiketoiminnasta. Konserniohjeessa on myös kirjaukset tytäryhteisön raportointivelvollisuudesta konsernijohdolle.

Hailuodon Vesihuolto Oy:llä on oma hallitus, joka määrittelee yhtiön taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet perustuen konserniohjeen mukaiseen ohjaukseen. Yhtiöllä on toimitusjohtaja, joka toteuttaa operatiivisen toiminnan hallituksen päätösten pohjalta.

Vesihuolto kuuluu yhteiskunnan ja yhteisöjen peruspalveluihin, jonka järjestäjänä on lähtökohtaisesti kunta. Toiminta on osa huoltovarmuusketjua. Hailuodon Vesihuolto Oy on turvannut vedenhankinnan, valmistusprosessit ja jakelun järjesteillyillään sekä tehnyt suunnitelman varautumisen ja riskienhallinnan osalta sekä talous- että jätevesipuolelle. Varautumis - ja riskienhallintasuunnitelma on valmistunut 2019 ja se on viranomaisten hyväksymä asiakirja.

Yhteystiedot

Hailuodon Vesihuolto Oy
Y-tunnus 0184911-0
Luovontie 176
90480 Hailuoto
Päivystys: 0400 683 105
hailuodon.vesihuolto@gmail.com

Laskutus

Yhteystiedot

Limingan Vesihuolto Oy
Rantatie 30
91900 LIMINKA
p.044-3001793
[email protected]

Paperilaskuosoite

Hailuodon Vesihuolto Oy
C/O Ostolaskut
PL 201
90101 OULU

Verkkolaskuosoite

003701849110

Välittäjän tunnus - Open Text Oy

003708599126

Tietosuojaseloste | verkkosivusto

Organisaatio

Hailuodon kunta

Yhtiökokousedustajat

Ahti Patokoski
Mikko Tuomikoski
Jorma Tero

Kunnanjohtaja

Kunnan edustajat vesihuollon kokouksissa

Maarit Alikoski

Hailuodon Vesihuolto Oy

Hallitus

Varsinaiset jäsenet

Sanna Sipilä, pj.
Paavo Sipola, vpj.

Markku Ketola, jäsen
Leena Luoma-aho, jäsen
Ossi Suomela, jäsen

Varajäsenet

Leo Sauvola
Raija Tuhkanen

Ota yhteyttä

Palaute ja yhteydenotot suoraan organisaatiollemme

Voit antaa palautetta vesihuollon toiminnasta ja ottaa yhteyttä organisaatioomme vesihuoltoasioiden tiimoilta tämän palautepostin kautta.
Anna palautetta vesihuollolle.