Hailuodon Vesihuolto Oy

Hailuodon Vesihuolto Oy

Hailuodon Vesihuolto Oy on Hailuodon kunnan omistama yhtiö, joka vastaa kunnassa yleisestä vesihuollosta toiminta-alueellaan.

Vesihuollon toiminta-alueella laitos on velvollinen liittämään kiinteistöt talousvesiverkostoon tai jätevesiverkostoon. Vesi- ja viemärilaitokseen liittyminen edellyttää aina asiakkaan ja laitoksen välistä sopimusta. Toimita-alue kartat talousvedelle ja jätevedelle avautuvat tästä linkistä.

Laitos hankkii raakavetensä Hailuodon Hyypänmäen pohjavesialueelta. Raakaveden käsittely tapahtuu Ojakylän vedenottamolla ja sieltä toimitamme talousvettä asiakkaidemme käyttöön ja johdamme syntyvät jätevedet Lakeuden keskuspuhdistamolle Kempeleeseen puhdistettavaksi.

Rakennamme, valvomme ja ylläpidämme vesi- ja viemärilaitosta ja tarjoamme kunnan asukkaille vesihuoltopalveluja.

Vesihuoltoa koskevissa häiriö-, vika- tai muissa ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä päivystysnumeroon p. 0400 683 105 tai ilmoittakaa ongelmasta alla olevan linkin kautta.

Ota yhteyttä

Vesihuollon laskutustakoskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä suoraan tilitoimistoon.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Hailuodon Vesihuolto Oy
Jouni Marjaniemi
Luovontie 176
90480 Hailuoto
Päivystys: 0400 683 105
vesihuolto@hailuoto.fi

Laskutusasiat

Tilipalvelu Nissilä Ay
Viinikantie 59
90480 Hailuoto
p.040 7485339
hailuodon.vesihuolto@gmail.com

Ajankohtaista

Vesihuollossa meneillään nyt

Ankaran talven ja pitkään alhaalla pysytelleen meriveden sekä jäiden liikkumisen seurauksena Hailuodon - Oulunsalon välinen siirtoviemäriputki on jäätynyt ja ehkä vaurioitunut Huikun ranta-alueella.

Putkinjan kohdalta jäänpainetta on vähennetty poistamalla jäätä kaivinkonetyönä ja kaivu-urien avulla johtamlla merivettä jään alle, joka on nostanut ne ylös pohjasta .

Putkilinja on saatu toimimaan ensin paineistamalla koko putkilinja (10 km) ja sitten huuhtelemalla linjaa Oulunsalosta Hailuotoon päin.

Siirtoviemärissä veden virtaus on nyt noin 80 % normaalista ja se riittää hyvin saaressa syntyvien jätevesien siirtämiseen Oulunsalon Riuttuun.

19.01.2021 10:32

Vedenjakelun katkokset sekä muut vikatilanteet 3/2021

Viemäriverkoston siirtoviemärin merenalitus välillä Hailuoto - Oulunsalo on saatu toimintakuntoon. Putkivirtaama on noin 80 % normaalivirtaamasta ja riittää hyvin saaressa syntyvien jätevesien siirtämiseen Oulunsalon Riuttuun.

Putki on todennäköisesti jäätynyt ja vaurioitunut kovien pakkasten ja jäiden liikkeen seurauksena Hailuodon Huikun ranta-alueella.

Tehtyjen havaintojen perusteella matalikossa ennen merenalitusta putki ei ole alkuperäisellä paikallaan eikä suunnitelmanmukaisessa kaivusyvyydessä, vaan se lähellä merenpohjaa. Ilmeisesti kyseessä on putken rakentamisen yhteydessä tapahtunut rakennusvirhe.

Putkilinjan kohdalla ja sen ympäristössä jäänpainetta on vähennetty poistamalla jäätä rannanpuolella ja merenpuolelle tehtyjen kaivu-urien avulla kiinteä merijää on pilkottu suuriksi jäälautoiksi, jotka ovat irronneet merenpohjasta ja ne kelluvat putkinjan päällä.

Putkilinja on avattu paineistamalla se Oulunsalon Riutusta ja lopuksi huuhtelemalla linja suurella vesipaineella Oulunsalosta Hailuotoon päin.

10.09.2019 15:54

Talousvesi

Hailuodon Vesihuolto Oy ottaa raakavetensä Hyypän pohjavesialueelta. Vedessä on rautaa ja mangaania, jotka poistetaan vesiprosessissa Ojakylän vedenottamolla ennen veden johtamista verkostoon. Raakavesikapasiteetti on riittävä nykyiseen vedentarpeeseen nähden.

Pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee vuodenaikojen ja sadannan mukaan.

Vesijohtoveden rautapitoisuus on noin 0,14 mg/l ja veden pH on n. 7.8.

Vesi on pehmeää ja sen kovuusaste on n. 2 dH.

Talousvesinäytteet otetaan raakavedestä ja verkostosta kuusi (6) kertaa vuodessa valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

06.09.2019 11:12

1