Hailuodon Vesihuolto Oy

Hailuodon Vesihuolto Oy

Hailuodon Vesihuolto Oy on Hailuodon kunnan omistama yhtiö, joka vastaa kunnassa yleisestä vesihuollosta toiminta-alueellaan.

Vesihuollon toiminta-alueella laitos on velvollinen liittämään kiinteistöt talouvesiverkostoon tai jätevesiverkostoon. Vesi- ja viemärilaitokseen liittyminen edellyttää aina asiakkaan ja laitoksen välistä sopimusta. Toimita-alue kartat talousvedelle ja jätevedelle avautuvat tästä linkistä.

Laitos hankkii raakavetensä Hailuodon Hyypänmäen pohjavesialueelta. Raakaveden käsittely tapahtuu Ojakylän vedenottamolla ja sieltä toimitamme talousvettä asiakkaidemme käyttöön ja johdamme syntyvät jätevedet Lakeuden keskuspuhdistamolle Kempeleeseen puhdistettavaksi.

Rakennamme, valvomme ja ylläpidämme vesi- ja viemärilaitosta ja tarjoamme kunnan asukkaille vesihuoltopalveluja.

Vesihuoltoa koskevissa häiriö-, vika- tai muissa ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä päivystysnumeroon p. 0400 683 105 tai ilmoittakaa ongelmasta alla olevan linkin kautta.

Ota yhteyttä

Vesihuollon laskutustakoskevissa asioissa voitte ottaa yhteyttä suoraan tilitoimistoon.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Hailuodon Vesihuolto Oy
Jouni Marjaniemi
Luovontie 176
90480 Hailuoto
Päivystys: 0400 683 105
vesihuolto@hailuoto.fi

Laskutusasiat

Tilipalvelu Nissilä Ay
Viinikantie 59
90480 Hailuoto
p.040 7485339
hailuodon.vesihuolto@gmail.com

Ajankohtaista

Vesihuollossa meneillään nyt

Tämän vuoden tasauslaskutus on tehty ja laskut lähetetty asiakkaille. Laskutusta koskevat tiedustelut ensisijaisesti tilitoimistoon.

10.09.2019 15:52

Talousvesi

Hailuodon Vesihuolto Oy ottaa raakavetensä Hyypän pohjavesialueelta. Vedessä on rautaa ja mangaania, jotka poistetaan vesiprosessissa Ojakylän vedenottamolla ennen veden johtamista verkostoon. Raakavesikapasiteetti on riittävä nykyiseen vedentarpeeseen nähden.

Pohjaveden pinnankorkeus vaihtelee vuodenaikojen ja sadannan mukaan.

Vesijohtoveden rautapitoisuus on noin 0,14 mg/l ja veden pH on n. 7.8.

Vesi on pehmeää ja sen kovuusaste on n. 2 dH.

Talousvesinäytteet otetaan raakavedestä ja verkostosta kuusi (6) kertaa vuodessa valvontatutkimusohjelman mukaisesti.

06.09.2019 11:12

Tiedotteemme 13.9.2019

Ojakylän vedenottamon varavoimakone on asennettu ja otettu käyttöön. Varavoimakone käynnistyy automaattisesti sähkökatkon sattuessa. Vedenjakelu toimii keskeytyksettä myös sähkökatkojen aikana.

06.09.2019 10:22

1