Hailuodon Vesihuolto Oy

Talousvesi

Hailuodon Vesihuolto Oy raakavetensä Hyypän pohjavesialueelta. Hailuodon pohjavesivaroista on vedenhankinnan piirissä vain murto-osa. Hyypän pohjavesialueella on käytössä kaikkiaan kuusi raakavesikaivoa. Raakavesi käsitellään Ojakylän vedenottamolla.

Raakavesikapasiteetti on 12 000 m³ /kk (n. 400 m³/d) ja se riittää hyvin täyttämään nykyisen tarpeen myös kesäkauden huippukulutuksen aikoina.

Pohjaveden pinnanvaihtelua ja muita mahdollisia vedenoton vaikutuksia ympäristöön seurataan alueella jatkuvasti. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii valvovana viranomaisena ympäristöasioissa.

Lue lisää - Hailuodon kunnan sivuilta kohdasta Talousvesi.

Jätevesi

Hailuodon jätevedet johdetaan puhdistettavaksi Lakeuden keskuspuhdistamolle Kempeleeseen.

Siirtoviemäri kulkee saaren läpi noin 30 kilometrin matkan. Merenalitus saaren ja mantereen välillä on noin 9 km, jonka jälkeen siirtoviemäri on yhdistetty Oulun viemäriverkostoon. Hailuodon puolella siirtoviemärilinjassa on 12 linjapumppaamoa. Järjestelmä on valmistunut vuonna 2006, jonka jälkeen siihen on liitetty noin 500 kiinteistöä Hailuodon kunnan omien kiinteistöjen lisäksi.

Jätevettä johdetaan mantereelle puhdistettavaksi noin 36 000 m³ vuosittain. Määrä kasvaa jatkuvasti, kun yhä useammat kiinteistöt liittyvät järjestelmään. Viemäröinnin liittymisaste on kunnassa yli 60 prosenttia.

Kiinteistökohtaisesta jätevesienkäsittelystä saat lisätietoa Hailuodon kunnan sivuilta. Lue lisää - Hailuodon kunnan sivuilta kohdasta Jätevesi.

Vesipostivesi

Hailuodon vesihuoltolaitoksella on neljä yleiseen käyttöön tarkoitettua vesipostia eri puolilla kuntaa. Katso sijainti Vesipostikartalta.

Vesipostien käyttäjiä ovat vapaa-ajan asukkaat ja muut vettä tarvitsevat, joilla ei ole omaa talousvesiliittymää.

Yhteystiedot

Hailuodon Vesihuolto Oy
Y-tunnus 0184911-0
Luovontie 176
90480 Hailuoto
Päivystys: 0400 683 105
hailuodon.vesihuolto@gmail.com

Laskutus

Yhteystiedot

Limingan Vesihuolto Oy
Rantatie 30
91900 LIMINKA
p.044-3001793
[email protected]

Paperilaskuosoite

Hailuodon Vesihuolto Oy
C/O Ostolaskut
PL 201
90101 OULU

Verkkolaskuosoite

003701849110

Välittäjän tunnus - Open Text Oy

003708599126

Tietosuojaseloste | verkkosivusto

Tilaa palvelu

Talousvesi palvelut

Tilaa talousvesiliittymä

Sähköisen palvelumme kautta voit tilata uuden talousvesiliittymän kiinteistöllesi. Tilaan talousvesiliittymän. Voit tilata liittymän myös soittamalla vesihuoltoon p. 0400 683105.

Mitttarilukeman ilmoittaminen

Vesimittarilukema ilmoitetaan etusivun kohdasta -ilmoita mittarilukema - täyttämällä vaaditut kentät ja lähettämällä tiedot.

Vesimittarin vaihto

Vesimittarin vaihto on tarpeellista, jos sen lukeminen on hankalaa esimerkiksi mittarilasin alle kertyneen ruostesakan takia. Tällöin mittarinvaihto on asiakkaalle veloituksetonta.

Mittari on vaihdettava, jos se on rikkoutunut ja se vuotaa esimerkiksi jäätymisen takia. Tällöin mittarinvaihdosta peritään hinnaston mukainen maksu.Tilaan mittarinvaihdon. Ilmoita nimesi, osoitteesi ja puhelinnumero, josta Sinut tavoittaa.

Ongelmat vedenjakelussa tai laadussa

Verkostosta saattaa lähteä liikkeelle ruostesakkaa esimerkiksi verkoston paineenaleneman tai putkirikon seurauksena, jolloin ruostesakka päätyy kiinteistölle. Tämä saattaa aiheuttaa häiriöitä vesikalusteiden toiminnassa ja vesi on sameaa ja se voi näyttää käyttökelvottomalta.

Suosittelemme juoksuttamaan vettä tällaisissa tilanteissa vähintään puoli tuntia kaikista kiinteistön hanoista yhtäaikaa, jolloin ongelma yleensä poistuu. Vesilaitos korvaa asiakkaalle hukkaan juoksutetun veden.

Talousveden jakelussa tai laadussa ilmenneistä häiriöistä, huonosta vedenlaadusta, havaituista vesivuodoista ja muista talousveteen liittyvistä ongelmista voitte ilmoittaa laitokselle. Ilmoitan ongelmasta tai häiriöstä.

Jätevesi palvelut

Tilaa jätevesiliittymä

Sähköisen palvelumme kautta voit tilata uuden jätevesiliittymän kiinteistöllesi. Tilaan jätevesiliittymän.

Voit tilata liittymän myös soittamalla vesihuoltoon p. 0400 683105.

Tilaa sakokaivon tyhjennys

Hailuodon Vesihuolto Oy vastaanottaa kiinteistöjen sako- ja umpikaivolietteet Ojakylän vastaanottoasemalla ja toimittaa ne edelleen Lakeuden keskuspuhdistamolle Kempeleeseen käsiteltäväksi.

Sako- ja umpikaivolietteen tyhjennykset tilataan suoraan urakoitsijalta.

Kiinteistöjen pumppaamokaivot

Yleiseen viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen pumppaamokaivon tyhjennyksen ja vikatilanteet hoitaa vesihuolto.

Voit ilmoittaa pumppaamokaivo-ongelmista soittamalla vesihuoltoon p. 0400683105.

Tai ilmoittamalla häiriöstä tämän palvelun kautta; Ilmoitan kiinteistöpumppaamohäiriöstä.

Vesipostivesi

Tilaa vesipostiavain

Jos haluat ottaa vettä yleisistä vesiposteista niin, se edellyttää sopimuksen tekemistä vesilaitoksen kanssa.

Vesipostivedellä on liittymämaksu, avainmaksu ja vuosimaksu. Liittymä- ja avainmaksu maksetaan kerran ja vuosimaksu kerran vuodessa. Katso hinnasto.

Asiakas saa vesipostiavaimen käyttöönsä sopimuksen teon jälkeen. Avain sopii kaikkiin Hailuodon Vesihuolto Oy:n yleisiin vesiposteihin.

Voit tilata vesipostiliittymän ilmoittamalla tilauksen yhteydessä nimesi, laskutusosoitteesi ja puhelinnumerosi laitokselle. Tilaan vesipostiliittymän.

Postitamme sopimuksen, vesipostikartat ja avaimen antamaanne osoitteeseen ja liittymä on tämän jälkeen käytettävissänne.

Ilmoita häiriöstä

Tästä voit ilmoittaa vesiposteja koskevista häiriöistä ja ongelmista.Ilmoitan vesipostiongelmasta.