Hinnasto

Hailuodon Vesihuolto Oy:n hinnasto (1.4.2020 lähtien)

€/veroton alv % €/verollinen
Liittymismaksu: vesi 1350,00 0 1350,00
Liittymismaksu: viemäri 4350,00 0 4350,00
Vesipostiliittymä 60,00 0 60,00
Vesipostiliittymä, avainmaksu, kertamaksu 15,00 24 18,60
Vesipostiliittymä, vuosimaksu 15,00 24 18,60
Perusmaksu: vesi/vuosi 80,00 24 99,20
Perusmaksu: viemäri/vuosi 144,00 24 178,56
Sakokaivoliete/m³ 20,00 24 24,80
Umpisäiliöjätevesi/m³ 10,00 24 12,40
Vesi/m³ 1,30 24 1,61
Viemäri/m³ 1,95 24 2,42
Mittarin vaihto tarvikkeineen 50,00 24 62,00

Mistä maksan - kun tilaan liittymän

Talousvesiliittymämaksu sisältää mittaroinnin ja liittymän. Tonttijohdon rakentamiskustannukset eivät sisälly liittymämaksuun, vaan ne tulevat liittymämaksun päälle tilaajan maksettavaksi.

Jätevesiliittymämaksu sisältää pumppaamokaivon tontille toimintavalmiiksi asennettuna. Hailuodon Vesihuolto Oy omistaa pumppaamokaivon ja myös huolehtii sen toiminnasta ja ylläpidosta.

Viettoviemärin rakentamiskustannukset eivät sisälly liittymämaksuun, vaan ne tulevat liittymämaksun päälle tilaajan maksettavaksi.

Perusmaksut ovat liittymän käytöstä aiheutuvia kiinteitä kuluja.

Käyttömaksut peritään käytetyn vesikuutiomäärän mukaan. Jätevesilaskutuksessa käyttömaksun kuutioperusteena käytetään mitattua talousvesimäärää.

Liittyminen talous - / jätevesiverkostoon edellyttää aina sopimusta vesilaitoksen kanssa.

Yhteystiedot

Hailuodon Vesihuolto Oy
Jouni Marjaniemi
Luovontie 176
90480 Hailuoto
Päivystys: 0400 683 105
vesihuolto@hailuoto.fi

Laskutusasiat

Tilipalvelu Nissilä Ay
Viinikantie 59
90480 Hailuoto
p.040 7485339
hailuodon.vesihuolto@gmail.com