Vesihuollossa meneillään nyt

Hailuodon Marjaniemeen on rakennettu syksyn 2020 aikana kaksi uutta vedenottamokaivoa, joiden tuotto vastaa koko saaren tarvetta.

Vedenottamokaivojen koepumppaukset ovat käynnistyneet vuoden 2021 alussa ja niiden aikana tarkkaillaan pohjavedenoton vaikutusta alueen pohjavesipintojen tasoon ja

samalla tutkitaan veden laatua. Alustavien tulosten mukaan vesi on laadultaan hyvää ja täyttää sellaisenaan talousvedelle asetetut laatuvaatimukset.

Yhteystiedot

Hailuodon Vesihuolto Oy
Jouni Marjaniemi
Luovontie 176
90480 Hailuoto
Päivystys: 0400 683 105
vesihuolto@hailuoto.fi

Laskutusasiat

Tilipalvelu Nissilä Ay
Viinikantie 59
90480 Hailuoto
p.040 7485339
hailuodon.vesihuolto@gmail.com