Tiedotteemme 16.3.2020

" Tämän hetkisen tiedon mukaan koronaviruksen leviämistä talousveden välityksellä ei pidetä todennäköisenä eikä viruksesta arvioida aiheutuvan erityistä riskiä jätevedenpuhdistamoilla työskenteleville." Näin sanotaan on Maa- ja metsätalousministeriön sekä sosiaali- ja terveysmisisteriön 16.3. antamassa tiedotteessa. Varotoimenpiteenä jätevesipumppaamoiden (kiinteistöillä) kansia ei tule kuitenkaan avata ilman vesihuoltolaitoksen lupaa.

Yhteystiedot

Hailuodon Vesihuolto Oy
Jouni Marjaniemi
Luovontie 176
90480 Hailuoto
Päivystys: 0400 683 105
vesihuolto@hailuoto.fi

Laskutusasiat

Tilipalvelu Nissilä Ay
Viinikantie 59
90480 Hailuoto
p.040 7485339
hailuodon.vesihuolto@gmail.com